Spædbarnsterapi

En fascinerende og virkningsfuld terapiform, der retter sig mod traumer, der er opstået i den før-sproglige alder (0-2 år). Med ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt” og ”Alt usagt binder energi” som bagvedliggende principper, tager spædbarnsterapi udgangspunkt i at fortælle barnet dets sande historie. Historien indhentes blandt andet via interviews med barnets forældre, plejeforældre og/eller andre omsorgspersoner og nogle gange myndigheder. Selv om det er afgørende at fortælle barnet sandheden, er det samtidig essentielt, at man aldrig gør barnets forældre forkerte.
Når man fortæller et barn dets historie, som den er, hjælper man barnet til at finde sin platform i livet, og selv nyfødte børn forstår intuitivt det, man fortæller dem, selv om de ikke som sådan forstår ordenes betydning.

Jeg er ikke fuldt uddannet spædbarnsterapeut, men jeg kan anvende spædbarnsterapiens metode, der også kan bruges til større børn og voksne, som har brug for at forløse traumer fra den før-sproglige alder. Når spædbarnsterapi bruges til voksne, tager terapien som regel udgangspunkt i et interview med klienten selv – eventuelt efter at klienten har forhørt sig hos sine forældre eller andre med kendskab til, hvordan det var, da klienten var helt lille. Selv hos voksne har spædbarnsterapi ofte en stor effekt i forhold til at hjælpe med at finde større ro i sig selv. Hos voksne vil spædbarnsterapi som regel blot være et element i den samlede behandling.