NLP – en slags moderne psykologi

NLP står for Neuro Linguistisk Programmering (eller Psykologi). Med udgangspunkt i blandt andet effektiv kommunikation og den måde, hjernen fungerer på, gjorde NLPs to bagmænd, amerikanerne John Grinder og Richard Bandler noget andet end det traditionelle behandlersystem. I stedet for at studere syge mennesker studerede de raske og meget velfungerende mennesker for at finde ud af, hvordan de bar sig ad, så de kunne lære andre at gøre det samme. Man kan kalde NLP for en slags moderne psykologi. Man kan bruge NLP-teknikkerne med eller uden hypnose.

NLP bygger på disse forudsætninger:
* Menneskets adfærd er ikke dets identitet
* Mennesker styrer selv deres sind – og dermed deres resultater
* Mennesker gør altid det bedste, de kan, ud fra de ressourcer, de har
* Alle har i sig de ressourcer, der behøves
* Respekt for andres model af verden
* Der er en positiv intention bag enhver adfærd
* En positiv forandring fremkommer ved at forstærke eller tilføre ressourcer
* Hvis noget ikke virker, så gør noget andet