META-sundhed

META-sundhed
Måden at forstå det menneskelige sind, dets indretning, virkemåde og samvirke med kroppen, som jeg arbejder med i hypnose og NLP, ligger tæt op af den forståelsesramme, der tidligere hed META-medicin men nu er omdøbt til META-sundhed. META-sundhed er en model, der giver forklaringer på kroppens biologiske adfærd. Både i forhold til tidligere og nuværende symptomer.

Der er altid en årsag til et symptom
Derfor vil man, når man arbejder med et fysisk symptom inden for META-sundhed, næsten altid lede efter den årsag i sindet, der har fremkaldt symptomet, for når årsagen er forløst, giver det ikke længere mening for kroppen at have symptomet, hvorfor det forsvinder. Det gælder lige fra en simpel forkølelse til discusprolaps og kræft. META-sundheds paradigmet vinder langsomt men sikkert frem, om end det fortsat anses for kontroversielt inden for det etablerede sundhedssystem.

En kold og en varm fase
META-sundhed bygger på principperne i den tyske læge Ryke Hamers omfattende forskning. Han opdagede, at en sygdom altid skyldtes et forudgående konfliktchok (chok, traume eller konflikt) eller en trigger, der havde reaktiveret et sådant konfliktchok. Da kroppen med sine celler hele tiden forsøger at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til den situation, vi befinder os i, går den efter et sådant konfliktchok eller trigger automatisk over i en helbredelsesfase. Denne har en kold fase (stressfase) og en varm fase (reparationsfase). Kroppen forbliver i stressfasen, indtil den oprindelige konflikt løses. Derefter går kroppen over i reparationsfasen, som er den fase, hvor vi ofte opfatter os som syge (feber, influenza m.v.), men hvor kroppen i virkeligheden er ved at reparere sig selv.

Nogle gange trigges konfliktchokket igen og igen, så hele forløbet begynder forfra, inden man når at blive færdig med reparationsfasen. Så har vi det, men kalder for en kronisk sygdom. Ifølge META-sundhed varer kronisk sygdom dog ikke længere, end indtil det oprindelige konfliktchok bliver effektivt forløst.