Hypnose med børn

Man kan lave hypnose med børn ned til cirka 5-års alderen. Børn er generelt rigtig gode til at være i hypnose, da deres hjerner i forvejen har nogenlunde samme svingningsfrekvens som den, voksne kan opnå under hypnose. Det er blandt andet derfor, børn er meget mere påvirkelige og lærer meget hurtigere end voksne. Desuden er børns veludviklede fantasi tit en fordel i hypnosearbejdet.

Hypnose med børn er markant anderledes end hypnose med voksne indtil 12-års alderen. Derefter kan man bruge stort set den samme fremgangsmåde som med voksne.

Børn kan have mange af de samme problematikker som voksne, eksempelvis angst, fobier og sorg, men man kan også bruge hypnose til problematikker, der hyppigst ses hos børn, for eksempel sengevædning og mareridt.

En session med et barn involverer både en samtale med (en af) forældrene eller en anden omsorgsperson og barnet selv. Under selve hypnosen er det bedst, hvis omsorgspersonen venter udenfor, da en anden voksen i lokalet uvægerlig vil tiltrække sig noget af barnets opmærksomhed. Har du alligevel et stærkt ønske om at være til stede sammen med dit barn under sessionen, vil dette blive respekteret.