En session

Den første session begynder altid med en grundig samtale om problem og mål. Nogle gange vil jeg på forhånd bede om stikord til, hvad du vil arbejde med, og i visse tilfælde vil jeg sende dig spørgsmål på forhånd, så jeg kan forberede mig, og vi kan spare tid til selve sessionen.
Samtalen har stor betydning, da den i sig selv kan være en vigtig del af terapien, ligesom den har betydning både for de teknikker, jeg anvender, og for det, jeg vil sige under den egentlige behandling.

God tid
En session kan variere noget i længde, men jeg kan bedst lide, at der er god tid, og du skal regne med cirka 1½ time.
Om selve terapien bliver NLP eller hypnoterapi (eller en NLP-teknik i hypnose) afhænger både af problemets karakter og af dine ønsker.
Efter sessionen anbefaler jeg, at du venter 10-15 minutter, før du kører bil, hvis du lige er kommet ud af hypnose. I hvert fald opfordrer jeg dig til at vente, indtil du føler dig helt frisk igen.
Om du skal have flere sessioner eller nøjes med en, er naturligvis i sidste ende din afgørelse. Min anbefaling afhænger helt af problemets art og den konkrete klients situation.